zadzwoń

Zwierzęta w hotelu Regulamin pobytu

  1. Strona główna
  2. Hotel
  3. Zwierzęta w hotelu

Regulamin

Hotel Stacja Nowa Gdynia przyjmuje Gości wraz z ich pupilami - zwierzętami domowymi, któych przyjęcie pod nasz dach powinno być poprzedzone zgłoszeniem podczas rezerwacji pokoju.

Koszt pobytu zwierzęcia w hotelu wynosi 50,00 zł za dobę. W hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Właściciel zobowiązany jest udzielić wywiadu dotyczącego każdego pozostawianego zwierzęcia.

Hotel w Zgierzu ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia, które może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych, a w szczególności odmówić przyjęcia osobników:

  1. agresywnych w stosunku do ludzi lub zwierząt
  2. chorych w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt
  3. w kondycji niebezpiecznej dla własnego życia i zdrowia zwierzęcia
  4. bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw endo i ekto pasożytom

Hotel zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zwierzęcia ras powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne np. Pitbull, Rottwiler, Doberman, Dog, Owczarek, Amstaf, Buldog.

Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej. Zwierzę nie może być pozostawione samo w pokoju jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości.

Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych, sportowych oraz na teren placu zabaw dla dzieci.

Właściciele psów muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez psy w otoczeniu hotelu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika hotelu.

W przypadku, gdy pracownicy hotelu będą mieli podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie hotelu bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, dyrekcja hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa - również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w hotelu i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości bądź personelu, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z hotelu.

Właściciel zwierzęcia odpowiada materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez czworonoga, w szczególności w mieniu hotelu, ale również i w mieniu innych gości.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij